Prebaits Horsmakreel – Vacuüm verpakt 6.50€

Deze horsmakrelen zijn geschikt voor het vissen op snoek, snoekbaars en meerval. Door de mooie taaie structuur van deze vis is het ook mogelijk om deze in te zetten voor het slepen. Horsmakrelen zijn één van de meest gebruikte aasvissen in de sportvisserij.
• Aasvis vacuüm verpakt per 5-7 stuks • Lengte: ca. 17-22 cm • Gewicht: 400-550 gr