Trout Master Double Spin Spoon
3.3gr Develish
NEW 2021

Onze welkbekende Spin Spoon met een kleinere spinner in het centrum van de Spin Spoon. De spinners draaien in tegenovergestelde richting waardoor nog meer trillingen ontstaan tijdens het binnenvissen.